CSGT Kỳ Anh, Hà Tĩnh, một mình đi bắt Pokemon trên xa lộ
Từng nghe về CSGT Kỳ Anh, Hà Tĩnh trên báo chí:
- Hà Tĩnh: CSGT ‘trắng trợn’ yêu cầu chung chi tiền luật?Facebook Google twitter
Tags: CSGT Kỳ Anh, Hà Tĩnh, một mình đi bắt Pokemon trên xa lộ