Đọc Báo Vẹm 489 Ngày 8/8/2016
Chương trình truyền hình hàng tuần do Quê Hương Media thực hiện với Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn.
Email liên lạc: docbaovem@yahoo.com
#docbaovem #baovem

Facebook Google twitter
Tags: Đọc Báo Vẹm 489 Ngày 8/8/2016