Đọc Báo Vẹm 492 Ngày 29.8.2016

Chương trình truyền hình hàng tuần do Quê Hương Media thực hiện với Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn.Email liên lạc: docbaovem@yahoo.com
Quê Hương Media
1630 Oakland Road
Suite A109
San Jose, CA 95131
Tel: 408-645-5575
Fax: 408-645-5576
Email: qhradio@aol.com
>> xem trên youtube: http://youtube.com/quehuongmediatv/videos
>> mua các sản phẩm quảng cáo ủng hộ đài xin xem tại : http://youtube.com/quehuongradio/videos
>> Xem tin tức cập nhật tại http://www.baovemvn.com
#docbaovem #tintucvem #baovem

Đọc Báo Vẹm 492 Ngày 29.8.2016
Đọc Báo Vẹm 492 Ngày 29.8.2016

Facebook Google twitter
Tags: Đọc Báo Vẹm 492 Ngày 29.8.2016