Trẻ em bỏ học sang Trung Quốc làm cu li vì biển Vũng Áng Formosa, thế nhưng chánh quyền không có hỗ trợ gì vấn đề đang càng ngày trầm trọng
Trẻ em bỏ học sang Trung Quốc làm cu li vì biển Vũng Áng Formosa
Trẻ em bỏ học sang Trung Quốc làm cu li vì biển Vũng Áng Formosa


Theo RFA

Facebook Google twitter
Tags: Trẻ em bỏ học sang Trung Quốc làm cu li vì biển Vũng Áng Formosa