Luật rừng: Cấm xuất cảnh
Các bạn hãy chia sẽ rộng rãi để lên án hành động sai trái của thể chế coi thường người dân, chúng ta hãy lên tiếng phản đối những luật rừng của hải quan VN

Công An lôi phụ nữ và trẻ em chưa thành niên vào phòng riêng rồi ra lệnh cấm xuất cảnh
Công An lôi phụ nữ và trẻ em chưa thành niên vào phòng riêng rồi ra lệnh cấm xuất cảnh
"Không trả lời tại sao lại cấm người dân xuất cảnh. Đúng là bọn ngồi xỗm trên pháp luật mình đặt ra. Bọn khốn, làm trễ nải việc học hành của bé trai." - Ngoc Bui
Clip: Phan Cẩm Hường


#docbaovem #tintucvem #baovem
Facebook Google twitter
Tags: Công An lôi phụ nữ và trẻ em chưa thành niên vào phòng riêng rồi ra lệnh cấm xuất cảnh