Sáng ngày 1/9, khoảng 2000-3000 người dân Kỳ Hà - Kỳ Anh - Hà Tĩnh xuống đường biểu tình. họ tuần hành từ địa phương lên trung tâm thị xã khoảng gần 10km, trên đường đi bà con khắp nơi đã tự động gia nhập làm con số đoàn người lên tới khoảng gần mười ngàn người

Họ cầm trên tay các biểu ngữ : TIỀN ĐỀN BÙ CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐI VỀ ĐÂU?, YÊU CẦU ĐÓNG CỬA FORMOSA, YÊU CẦU KHỞI TỐ FORMOSA VÀ ĐỒNG BỌN... ,yêu cầu nhà chức trách phải đóng cửa nhà máy Formosa và bắt buộc phải đền bù thiệt hại cho ngư dân.


Sáng ngày 1/9, khoảng 2000-3000 người dân Kỳ Hà - Kỳ Anh - Hà Tĩnh xuống đường biểu tình
Sáng ngày 1/9, khoảng 2000-3000 người dân Kỳ Hà - Kỳ Anh - Hà Tĩnh xuống đường biểu tình


Nguồn Trung Nghĩa

Facebook Google twitter
Tags: Sáng ngày 1/9, khoảng 2000-3000 người dân Kỳ Hà - Kỳ Anh - Hà Tĩnh xuống đường biểu tình