Đọc Báo Vẹm 523 Ngày 3.4.2017

Chương trình truyền hình hàng tuần do Quê Hương Media thực hiện với Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn.
Đọc Báo Vẹm 523 Ngày 3.4.2017
Đọc Báo Vẹm 523 Ngày 3.4.2017
Email liên lạc: docbaovem@yahoo.com
Quê Hương Media
1630 Oakland Road
Suite A109
San Jose, CA 95131
Tel: 408-645-5575
Fax: 408-645-5576
Email: qhradio@aol.com
mua các sản phẩm quảng cáo ủng hộ đài xin xem tại : http://youtube.com/quehuongradio/videos
Xem tin tức cập nhật tại http://www.baovemvn.com
‪#docbaovem‬ ‪#baovem‬ ‪#tintucvem‬


Facebook Google twitter
Tags: Đọc Báo Vẹm 523 Ngày 3.4.2017