Chương trình truyền hình hàng tuần do Quê Hương Media thực hiện với Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn.
Email liên lạc: docbaovem@yahoo.com

Đọc Báo Vẹm 525 Ngày 17.4.2017
Đọc Báo Vẹm 525 Ngày 17.4.2017

Quê Hương Media
1630 Oakland Road
Suite A109
San Jose, CA 95131
Tel: 408-645-5575
Fax: 408-645-5576
Email: qhradio@aol.com
https://youtu.be/zKZ-5N1A0os
- mua các sản phẩm quảng cáo ủng hộ đài xin xem tại : http://youtube.com/quehuongradio/videos
- Xem tin tức cập nhật tại http://www.baovemvn.com
#docbaovem‬ ‪#baovem‬ ‪#tintucvem

Facebook Google twitter
Tags: Đọc Báo Vẹm 525 Ngày 17.4.2017