CÁ CHẾT ĐÃ TỚI HÀ NỘI

(*) Hình ảnh video cá chết ở Hạ Bằng, một xã thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

CÁ CHẾT ĐÃ TỚI HÀ NỘI
CÁ CHẾT ĐÃ TỚI HÀ NỘIFacebook Google twitter
Tags: CÁ CHẾT ĐÃ TỚI HÀ NỘI