Chương trình truyền hình hàng tuần do Quê Hương Media thực hiện với Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn.

Email liên lạc: docbaovem@yahoo.com

Quê Hương Media

1630 Oakland Road

Suite A109

San Jose, CA 95131

Tel: 408-645-5575

Fax: 408-645-5576

Email: qhradio@aol.com


Đọc Báo Vẹm 530 Ngày 22/5/2017


Facebook Google twitter
Tags: Đọc Báo Vẹm 530 Ngày 22/5/2017