Chương trình truyền hình hàng tuần do Quê Hương Media thực hiện với Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn.
Email liên lạc: docbaovem@yahoo.com
Quê Hương Media
Đọc Báo Vẹm 534 Ngày 19/6/2017
Đọc Báo Vẹm 534 Ngày 19/6/2017Facebook Google twitter
Tags: Đọc Báo Vẹm 534 Ngày 19/6/2017