Như vậy thì Công an có trách nhiệm như thế nào đối với xã hội hiện tại? Khi dân phải lập đội hiệp sĩ để bảo vệ người dân.

Tướng Minh

Tướng Minh khẳng định, nhiệm vụ giải quyết tội phạm là của công an. Nhưng một mình ngành công an không thể làm tốt được, mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Trong đó có phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm."Công an TP HCM day dứt vì chưa tìm được cơ sở pháp lý, căn cứ nào để chuẩn hóa mô hình hiệp sĩ. Cuộc đấu tranh nào cũng có mất mát, hy sinh. Nên đi làm việc nghĩa thì cũng phải được bồi dưỡng về kỹ năng, hiểu biết pháp luật, cái gì được làm và cái gì không. Đặc biệt là phải xác định rõ giới hạn của mình", ông Minh nói và khẳng định "ngay cả lực lượng công an được đào tạo chính quy cũng không thể phát hiện và bắt giữ ngay được tội phạm".

Facebook Google twitter
Tags: Công an có trách nhiệm như thế nào đối với xã hội hiện tại?