Sản xuất sản phẩm may mặc tại khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN) © Minh Đức/TTXVN Sản xuất sản phẩm may mặc tại khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020, Ninh Bình đã có bước chuyển mình vươn lên mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phát huy tinh thần đoàn kết, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành và vượt 13/15 chỉ tiêu Đại hội.

Đậm nét nhất là những đổi thay tích cực trong phát triển kinh tế, dịch vụ-du lịch, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Nối tiếp những thành công của nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Nếu như trước đây, Ninh Bình được xem như một tỉnh có xuất phát điểm thấp, tỷ trọng nông, lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn cao thì trong những nhiệm kỳ gần đây, những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng bộ tỉnh đã đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN) © Đức Phương/TTXVN Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Minh chứng rõ nhất thể hiện ở việc kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2015-2020 tăng bình quân 8,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội, cao hơn bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đạt 64,8 triệu đồng/người/năm, gấp 1,57 lần so với năm 2015.

Tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ đạt 58.841 tỷ đồng, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước, riêng năm 2019 đạt 16.519 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp bình quân 22,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội (16,0%/năm); nông nghiệp chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thức sản xuất tiên tiến, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 135 triệu đồng/ha; hình thành các vùng, cơ sở chăn nuôi tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị.

Đáng chú ý nhất, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đến hết năm 2020, Ninh Bình có 106/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có ba huyện: Hoa Lư, Yên Khánh, Gia Viễn đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 8 xã và 100 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Du lịch tiếp tục phát triển năng động, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Tính riêng năm 2019, tỉnh Ninh Bình đón 7,65 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.600 tỷ đồng.

Khu du lịch sinh thái Tam Cốc nhìn từ trên cao. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN) © Minh Đức/TTXVN Khu du lịch sinh thái Tam Cốc nhìn từ trên cao. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đi đôi với phát triển kinh tế, an sinh xã hội luôn được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, hộ cận nghèo 3%; bình quân giải quyết việc làm cho trên 20.500 người/năm. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 95,1%; nhiều năm gần đây, Ninh Bình xếp thứ 3 cả nước về điểm trung bình thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia, cũng là tỉnh xếp thứ 3 cả nước về phổ cập giáo dục xóa mù chữ.

Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố và phát triển, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng lên; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Trong nhiệm kỳ, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương; triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) cùng với thực hiện quy định về nêu gương và chủ đề công tác năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên, nhất là ở doanh nghiệp ngoài nhà nước, vùng đông đồng bào có đạo; bình quân kết nạp trên 2.000 đảng viên/năm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đánh giá, thành quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 rất đáng trân trọng và tự hào, tạo bước đi vững chắc trên chặng đường đổi mới. Thành quả đó là kết tinh của quá trình liên tục, kế thừa, không ngừng sáng tạo, nỗ lực bứt phá vươn lên; là biểu hiện sinh động của sức mạnh đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, cất cánh của tỉnh Ninh Bình trong tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đang tới, thời cơ, vận hội cùng những thách thức đang mở ra với đất nước và quê hương. Tình hình chính trị, xã hội ổn định; những thành quả phát triển kinh tế-xã hội đạt được trong những năm qua đã tạo ra thế và lực mới.

Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế của tỉnh Ninh Bình còn nhỏ, năng suất lao động và sức cạnh tranh hàng hóa còn thấp; huy động vốn cho đầu tư phát triển khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; việc giải quyết mối quan hệ giữa quản lý bảo tồn, phát huy giá trị các di sản, văn hóa với phát triển kinh tế, giữa yêu cầu phát triển nhanh và bền vững với chất lượng nguồn nhân lực đang đặt ra những vấn đề mới; thiên tai, bão lụt, dịch bệnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, đặc biệt dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực, kéo dài trong những năm đầu của nhiệm kỳ.

Những khó khăn, hạn chế đó đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh Ninh Bình nỗ lực, quyết tâm hơn nữa; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết của toàn dân, khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hóa, con người Cố đô Hoa Lư; ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đề ra các mục tiêu chủ yếu như: GRDP tăng bình quân 8,5%/năm. Cơ cấu kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) đến năm 2025: Công nghiệp-xây dựng 49%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,5%; dịch vụ 42,5%. Đồng thời, cơ cấu kinh tế GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2025 đạt 105 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 19.000 tỷ đồng trở lên; số đảng viên kết nạp bình quân hằng năm đạt 1.600 đảng viên trở lên...

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới bao gồm: Xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, chất lượng; nhất là hạ tầng du lịch.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu kể trên, tỉnh Ninh Bình tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm như: Tập trung phát huy lợi thế về vị trí chiến lược, trung điểm của tứ giác tăng trưởng vùng kinh tế Bắc Bộ; thực hiện liên kết vùng, tăng cường hợp tác liên vùng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên du lịch; nâng cao năng suất lao động, đảm bảo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; sớm hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh cũng đề ra giải pháp kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng hệ thống đô thị theo hướng đô thị "di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường"; phát huy vai trò kinh tế ven biển dựa trên tiềm năng lợi thế, với trọng tâm là dịch vụ, du lịch sinh thái ven biển; phát triển khu công nghiệp ven biển theo quy hoạch, tạo điểm nhấn về vùng kinh tế năng động gắn với quản lý đô thị và trung tâm du lịch sinh thái ven biển Kim Sơn.

Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội; thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, phát triển bền vững, có số thu ngân sách lớn; phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; sản xuất nông nghiệp hữu cơ với các sản phẩm chủ lực theo vùng sinh thái, đặc trưng phục vụ du lịch.

Tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu; tập trung đầu tư và thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược cho phát triển du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, coi trọng văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh; bảo tồn phát huy giá trị di sản.

Ninh Bình tập trung phát triển giáo dục đào tạo theo hướng toàn diện; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biển, biên giới biển của tỉnh; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường công tác nội chính, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân...

Một nhiệm kỳ mới đang tới sẽ mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi, bên cạnh đó cũng còn không ít những khó khăn, thử thách. Nhưng với truyền thống đoàn kết, gắn bó, tinh thần lạc quan với những nguồn lực, thế mạnh, tiềm năng của mình, chắc chắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Adidas

 • Phát hiện hơn 200 sản phẩm giả mạo Adidas, Nike,... được rao bán ...
  Phát hiện hơn 200 sản phẩm giả mạo Adidas, Nike,... được rao bán ...
  Nghị ngờ 1 tài khoản facebook rao bán hàng giả mạo, Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Hà Giang đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh, tạm giữ hàng ...

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

 • Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10): Khát vọng đưa thương ...
  Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10): Khát vọng đưa thương ...
  Kinhtedothi - Sau hơn 30 năm đổi mới, đã có nhiều DN và đội ngũ doanh nhân Việt Nam trưởng thành, lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền ...
 • Đông Hưng: Gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt ...
  Đông Hưng: Gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt ...
  Chiều ngày 12/10, UBND huyện Đông Hưng phối hợp với Hội Doanh nhân huyện tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, chào mừng Đại ...
  Source by: Báo Thái Bình

Ra mắt iPhone 12

 • Rò rỉ thông tin 2 màu mới của iPhone 12 trước ngày ra mắt
  Rò rỉ thông tin 2 màu mới của iPhone 12 trước ngày ra mắt
  Vào 0 giờ ngày 14/10 (theo giờ Việt Nam), Apple sẽ tổ chức sự kiện "Hi, Speed" để giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 12 của mình. Theo thông tin rò rỉ thì "Táo ...
  Source by: Kênh 14
 • Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 12 tối 13/10 của Apple
  Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 12 tối 13/10 của Apple
  Trong thông báo được gửi đi vào tuần rồi, Apple đã chính thức ấn định sự kiện cuối năm lần 2 của hãng sẽ diễn ra vào hôm 13/10 (tức 0h ngày 14/10, theo giờ ...
  Source by: Saostar.vn

Đoàn Ngọc Hải

 • Ông Đoàn Ngọc Hải mời bí thư, chủ tịch huyện cùng bưng phở đãi ...
  Ông Đoàn Ngọc Hải mời bí thư, chủ tịch huyện cùng bưng phở đãi ...
  Đi tới H.Mèo Vạc (Hà Giang), ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM), đã thuê nhà bếp của một quán nổi tiếng nấu 170 tô phở gà đãi ...
  Source by: Báo Thanh Niên
 • Nấu 170 bát phở, ông Đoàn Ngọc Hải cùng chủ tịch huyện tự tay ...
  Nấu 170 bát phở, ông Đoàn Ngọc Hải cùng chủ tịch huyện tự tay ...
  Trong lần lên Tây Bắc lần này, ông Đoàn Ngọc Hải lựa chọn huyện Mèo Vạc, Hà Giang làm điểm đến để thực hiện những hành động thiện nguyện.
  Source by: Tinmoi.vn

Sách giáo khoa lớp 1

 • SGK lớp 1 có
  SGK lớp 1 có 'sạn', chủ biên phải chịu trách nhiệm
  (PL)- Đại diện hội đồng thẩm định cho rằng nhóm tác giả phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những "hạt sạn" trong sách giáo khoa lớp 1 vì hội đồng đã khuyến ...
 • Phó thủ tướng:
  Phó thủ tướng: 'Tiếp thu cầu thị góp ý sách giáo khoa lớp 1'
  Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng, nghiên cứu, tiếp thu một cách cầu thị, khoa học những góp ý về sách giáo khoa lớp 1 ...
  Source by: VnExpress

Jennie (BLACKPINK

 • Blackpink. Tổng hợp bộ sưu tập túi xách của Jennie. Gần 3 tỷ ...
  Blackpink. Tổng hợp bộ sưu tập túi xách của Jennie. Gần 3 tỷ ...
  (Thethaovanhoa.vn) - Các thành viên của Blackpink thường thay đổi phụ kiện thời trang, đặc biệt là túi xách để phù hợp với kiểu tóc hay trang phục mới.
 • Cuộc sống của cô nàng từng gây "sốt" vì giống Jennie - Blackpink
  Cuộc sống của cô nàng từng gây "sốt" vì giống Jennie - Blackpink
  Han Seong Min từng gây xôn xao trong cộng đồng mạng vì có ngoại hình giống với Jennie - Blackpink.
  Source by: Lao Động Trẻ

Blackpink Jennie

 • Bóc giá bộ sưu tập túi hàng hiệu của BLACKPINK Jennie
  Bóc giá bộ sưu tập túi hàng hiệu của BLACKPINK Jennie
  Nổi tiếng bởi phong cách thời trang thời thượng, thành viên Jennie của nhóm BLACKPINK sở hữu hàng chục chiếc túi xách hàng hiệu có giá... trên trời.
  Source by: Báo TGVN
 • Blackpink. Tổng hợp bộ sưu tập túi xách của Jennie. Gần 3 tỷ ...
  Blackpink. Tổng hợp bộ sưu tập túi xách của Jennie. Gần 3 tỷ ...
  (Thethaovanhoa.vn) - Các thành viên của Blackpink thường thay đổi phụ kiện thời trang, đặc biệt là túi xách để phù hợp với kiểu tóc hay trang phục mới.

Quần đảo Hoàng Sa

 • Bão số 7 giật cấp 11, cách quần đảo Hoàng Sa 170km
  Bão số 7 giật cấp 11, cách quần đảo Hoàng Sa 170km
  Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 (tên quốc tế là Nangka) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75 - 100 ...
  Source by: Cafef.vn
 • Phú Yên Online - Bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km ...
  Phú Yên Online - Bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km ...
  Chiều 12/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là NANGKA. Theo Trung tâm ...
  Source by: Báo Phú Yên

Sản phụ bị nước cuốn trôi

 • Tìm thấy thi thể sản phụ trên đường đi sinh thì bị lật ghe
  Tìm thấy thi thể sản phụ trên đường đi sinh thì bị lật ghe
  (PLO)- Thi thể của sản phụ được tìm thấy cách địa điểm lật ghe khoảng 100m.
 • Tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trên đường đi sinh con
  Tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trên đường đi sinh con
  Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trôi trên đường đi sinh con.
  Source by: Báo Lao Động

Phạm Quỳnh Anh

 • Phạm Quỳnh Anh muốn H.A.T tái hợp
  Phạm Quỳnh Anh muốn H.A.T tái hợp
  Chủ nhân "Bụi bay vào mắt" chia sẻ đôi khi trên sân khấu, cô khóc không phải vì chuyện cũ. Đó là cảm xúc khi nhận được tình yêu thương của khán giả.
  Source by: Zing.vn
 • Phạm Quỳnh Anh:
  Phạm Quỳnh Anh: 'Tôi không làm việc vì top trending, không mang ...
  Phạm Quỳnh Anh đã thể hiện lại những bản hit gắn liền với tên tuổi của mình và lần đầu mở lòng về những câu chuyện chưa kể. Phạm Quỳnh Anh không còn ...
  Source by: Tiin

Đại hội Đảng bộ Hà Nội

 • Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Hà Nội
  Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Hà Nội
  Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, bầu tiếp tục giữ chức vụ này nhiệm kỳ ...
  Source by: VnExpress
 • Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII có 71 đồng chí
  Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII có 71 đồng chí
  Từ 14h chiều 12.10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ ...
  Source by: Báo Lao Động

Hoàng Sa

 • Bão số 7 cách Hoàng Sa 170 km, giật cấp 11
  Bão số 7 cách Hoàng Sa 170 km, giật cấp 11
  TTO - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 (tên quốc tế là Nangka) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75 ...
 • Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 11 chỉ còn cách Hoàng Sa 170km
  Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 11 chỉ còn cách Hoàng Sa 170km
  Hồi 4h ngày 13.10, vị trí tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 ...
  Source by: Báo Lao Động

Nadal

 • Những con số đằng sau thành công mới nhất của Rafael Nadal
  Những con số đằng sau thành công mới nhất của Rafael Nadal
  (Dân trí) - Nadal đã cân bằng kỷ lục vô địch Grand Slam 20 lần của Federer sau khi anh đăng quang tại Roland Garros 2020. Tuy nhiên, còn rất nhiều con số ấn ...
  Source by: Dân Trí Mobile
 • Rafael Nadal sẽ vượt Roger Federer
  Rafael Nadal sẽ vượt Roger Federer
  Rafael Nadal thiết lập hàng loạt kỷ lục sau trận chung kết Giải Pháp mở rộng 2020 tối 11-10 khi trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử Roland Garros cán mốc ...

Bão số 6

 • Tin bão mới nhất: Bão số 6 giật cấp 10, "đe doạ" Quảng Nam - Bình ...
  Tin bão mới nhất: Bão số 6 giật cấp 10, "đe doạ" Quảng Nam - Bình ...
  Do ảnh hưởng của bão số 6 , ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 7, giật cấp 9; ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có ...
  Source by: Báo Lao Động
 • Trưa nay, bão số 6 đổ bộ vào Quảng Nam - Quảng Ngãi, gió mạnh ...
  Trưa nay, bão số 6 đổ bộ vào Quảng Nam - Quảng Ngãi, gió mạnh ...
  TTO - Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 10, vùng ven biển có gió giật cấp 6-7. Trong sáng đến trưa ...

Pháp đấu với Bồ Đào Nha

 • Ronaldo cùng đồng đội bất phân thắng bại ĐT Pháp
  Ronaldo cùng đồng đội bất phân thắng bại ĐT Pháp
  Kết quả Nations League: 2 nhà ĐKVĐ của World Cup và EURO sẽ chạm trán nảy lửa ở lượt trận thứ 3, vòng bảng UEFA Nations League 2020/21. Trận đấu mà ...
  Source by: Thể Thao 247
 • Dàn sao tuyển Pháp đồng loạt đăng ảnh Ronaldo
  Dàn sao tuyển Pháp đồng loạt đăng ảnh Ronaldo
  Với tinh thần phấn đấu cùng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Cristiano Ronaldo là thần tượng của nhiều ngôi sao đang khoác áo đội tuyển Pháp.
  Source by: Zing.vn

Nguyễn Văn Nên

 • Ông Nguyễn Văn Nên: Rất cảm động khi được phân công về TP.HCM
  Ông Nguyễn Văn Nên: Rất cảm động khi được phân công về TP.HCM
  (PLO)- Nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công công tác tại Đảng bộ TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên nói rằng rất cảm động và vinh hạnh.
 • Ông Nguyễn Văn Nên được giới thiệu làm Bí thư Thành ủy TP HCM ...
  Ông Nguyễn Văn Nên được giới thiệu làm Bí thư Thành ủy TP HCM ...
  Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng – vừa được giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM.
  Source by: BBC Tiếng Việt

Phùng Thị Thắng

 • Cô gái cướp ngân hàng từng giới thiệu là ca sĩ tự do
  Cô gái cướp ngân hàng từng giới thiệu là ca sĩ tự do
  Nghi can cướp 2,1 tỉ đồng tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Techcombank từng là thí sinh trong Thách thức danh hài.
  Source by: Báo Thanh Niên
 • Nghi phạm cướp ngân hàng từng thi Thách thức danh hài, Chạm tới ...
  Nghi phạm cướp ngân hàng từng thi Thách thức danh hài, Chạm tới ...
  TTO - Phùng Thị Thắng từng thi Thách thức danh hài mùa 6, lấy nghệ danh Kang Pi đi thi hát Z-POP Dream Vietnam Audition (Chạm tới ước mơ) năm 2019.

Vivo V20

 • vivo ra mắt smartphone đầu tiên chạy Android 11
  vivo ra mắt smartphone đầu tiên chạy Android 11
  vivo vừa tổ chức sự kiện mắt smartphone V20 thông qua hình thức livestream trực tuyến trên Fanpage và kênh Youtube vivo Việt Nam. - VnExpress.
  Source by: VnExpress

Lê Quốc Phong

 • Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Đồng Tháp
  Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Đồng Tháp
  (PLO)- Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy ...
 • Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
  Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
  TTO - Bộ Chính trị vừa công bố quyết định chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy ...

Red Velvet

 • 30 girlgroup hot nhất: Nhóm nữ vượt mặt cả Red Velvet - TWICE ...
  30 girlgroup hot nhất: Nhóm nữ vượt mặt cả Red Velvet - TWICE ...
  Danh tính nhóm nữ đả bại Red Velvet và TWICE nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh đó, thứ hạng của BLACKPINK sau lùm xùm trang phục y tá cũng là ...
  Source by: Kênh 14
 • Sau lùm xùm, Blackpink vượt TWICE, Red Velvet, IZ*ONE vào top 1 ...
  Sau lùm xùm, Blackpink vượt TWICE, Red Velvet, IZ*ONE vào top 1 ...
  Blackpink, TWICE, Red Velvet, IZ*ONE, MAMAMOO, SNSD... đều nằm trong top 10 nhóm nhạc nữ Kpop hot nhất tháng 10.
  Source by: Báo Lao Động

Soure by: VietnamPlus


Facebook Google twitter
Tags: Ninh Bình phấn đấu trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Hồng